HD channels On DishHome

अब डिश होम मा नयाँ नयाँ नेपाली सिनेमाहरु मात्र रु २० प्रतिदिन हेर्न सक्नु हुन्छ | च्यानल नम्बर ११२ मुभि अन डिमानड मा हरेक दिन नयाँ नयाँ सिनेमा हेर्न का लागि तपाईंको मोबाईल बाट SMS पठाउनु पर्नी हुन्छ | थप जान कारी का लागि Movie on Demand Tab मा जानु होस् वा च्यानल नम्बर १०० DMN Showcase हेर्नु होस् |

MOD<space>CASID/CHIPID<space>d SEND to 2500.